Winkelwagen

Totaal

Gratis verzending

Beveiligde betaling

Veelgestelde vragen doorzoeken

De koffie is niet warm genoeg

Als de koffie niet warm genoeg uit het apparaat komt, kan dit verschillende oorzaken hebben:

 • Is het eerst gezette kopje kouder van temperatuur dan het kopje wat erna is gezet? Dan was het toestel van binnen nog niet voldoende opgewarmd. Bij het eerste kopje is het aan te bevelen het toestel door te spoelen en dit water te gebruiken om het kopje voor te verwarmen. Een voorverwarmde kop scheelt al 5°C.
 • De koffie koelt snel af: Oorzaak: Dit is een eigenschap van een espressomachine. U kunt de koffie het beste binnen korte tijd nuttigen.
 • De koffie van de Senseo is veel warmer: Oorzaak: Een espressomachine werkt met een totaal andere techniek. De temperatuur is dusdanig gekozen dat de optimale smaak en aroma uit de koffie wordt gehaald. Is de temperatuur hoger, dan verbrandt de koffie en krijgt het een bittere smaak en minder aroma.
 • Het opwarmen duurt lang en de temperatuur zakt snel bij het tappen van meerdere kopjes achter elkaar: Mogelijke oorzaak: Het hoofdelement bestaat uit twee verwarmingselementen. Er is mogelijk één element uitgevallen. In dit geval dient onze monteur de klacht op te lossen. 

De koffiemachine produceert vreemde geluiden

Uw koffiemachine produceert een aantal geluiden gedurende het koffiezetproces. Normale geluiden zijn: 1. Het malen van de bonen. 2. Het verplaatsen van de zetgroep. 3. Het pompen van het water, pulserend bij het tappen van heet water. 4. Sissend geluid bij het tappen van heet water of opschuimen van melk.

Maakt uw toestel een vreemd zoemend geluid dan kan dit met de ingebouwde ventilator te maken hebben. Deze draait 10 minuten na het laatst getapte kopje koffie of na het uitzetten van het toestel. Als de ventilator na 10 minuten niet uitgaat adviseren wij u om een monteur in te plannen. Maakt uw toestel een hard ratelend geluid als de pomp wordt ingeschakeld, dan kan het zijn dat er lucht in de leidingen zit. Dit wil nog wel eens voorkomen bij een nieuw apparaat of wanneer deze enige tijd niet meer gebruikt is. Het geluid verdwijnt zodra er water wordt aangezogen. Om geen koffie te verspillen adviseren we u om de heet water- functie te gebruiken totdat het water goed doorloopt.

De koffie smaakt niet lekker

Als u de koffie te slap vindt kan het zijn dat de maalgraad van de bonen te grof staat. Dit zie je doordat de koffie te snel doorloopt en licht van kleur is. Ook als de crema (het goudbruine laagje schuim op de koffie) snel verdwijnt kan het zijn dat de maalgraad te grof staat. Ook is het mogelijk dat de messen versleten zijn. 

Mocht u de koffie te sterk en bitter vinden, dan kunnen er een aantal zaken aan de hand zijn. Wellicht bent u overgestapt op een andere soort koffieboon, die sterker smaakt dan de boon die u gewend bent. Controleer ook goed de houdbaarheid van uw koffiebonen. De smaak van bonen verandert sterk naarmate de houdbaarheidsdatum wordt overschreden. Een andere oorzaak kan zijn dat uw toestel vervuild is. Ook kan uw koffie te sterk en bitter smaken als de maalgraad te fijn staat. De koffie loopt dan te langzaam (druppelend) door en wordt te lang getrokken. Een andere aanwijzing voor een te fijne maalgraad is een dunne, donkerbruine crema die aan de rand van het kopje blijft hangen. De maalgraad van het toestel is in de fabriek ingesteld op een normaal aroma. De regelknop voor de maalgraad mag alleen worden versteld indien de maaleenheid draait. Dit omdat de messen tegen de weerstand van de koffiebonen in moeten worden versteld. Stel de regelknop met 1 klik per keer af. Het resultaat is pas zichtbaar nadat er tenminste 2 kopjes koffie zijn gezet. Indien 90% van de koffie een ‘Hollandse bak koffie’ is, wordt een grovere maling als maatstaf gekozen. De doorlooptijd vanaf het moment dat de pomp schakelt, totdat de koffie is uitgelopen mag maximaal 35 seconden zijn. Een doorlooptijd van 25 seconden is ideaal. Wanneer de doorlooptijd te lang is, wordt de koffie bitter van smaak. Een goede indicatie hiervan zijn de afvalschijven. Als deze eruit zien als sjoelschijven, een beetje vochtig zijn en met de nodige kracht gebroken moeten worden, is de doorlooptijd van de koffie te lang. 

De koffieuitloop is niet goed

Het kan zijn dat één van de uitstroomopeningen vervuild en daardoor verstopt is. Met een naald kunt u de droge koffieresten die deze verstopping veroorzaken weghalen. Als er koffie langs het servicedeurtje naar buiten loopt dient dit door een monteur verholpen te worden. 

Het apparaat geeft een ALGEMEEN ALARM melding weer

Een ALGEMEEN ALARM is te resetten door de hoofdschakelaar van het toestel uit en aan te zetten. Als dit niet werkt is het belangrijk om te weten hoe snel u deze melding krijgt. Als de melding direct verschijnt is de temperatuursensor defect. Ziet u de melding na 10 seconden en maakt het toestel een ratelend geluid dan kan de zetgroep niet registreren in welke positie het staat. Verschijnt de melding na 6 minuten dan komt het toestel niet op temperatuur. Deze melding kan ook worden weergegeven als tijdens de opwarmfase de servicedeur niet goed dicht zit of de lekbak niet goed geplaatst is. Bij het melden van uw klacht is het belangrijk dat u weet na hoeveel tijd u de storingsmelding krijgt. Wij kunnen er dan voor zorgen dat een monteur langs komt en dat hij de juiste onderdelen meeneemt. 

Het apparaat geeft de melding BONENRESERVOIR VULLEN weer, terwijl het reservoir gevuld is

Als u de melding BONENRESERVOIR VULLEN krijgt terwijl het reservoir gevuld is, kunnen er een aantal oorzaken zijn: 1. Een steentje blokkeert de messen. 2. De maaleenheid is extreem vervuild en is verstopt. 3. Verkeerde positie van de zetgroep. 4. Defecte maaleenheid. 

Het apparaat geeft de melding TE FIJN GEMALEN, MOLEN INSTELLEN weer

Deze melding toont aan dat het water slecht doorloopt. Mogelijke oorzaken zijn: 1. Een te fijne maling waardoor het water moeilijk door de gemalen koffie loopt. U kunt de maalinstelling grover zetten en vervolgens het toestel laten spoelen door de heet water knop te bedienen. 2. De zetgroep is vervuild. Deze kunt u verwijderen, reinigen en terugplaatsen. 3. De pomp zuigt lucht aan via een verkeerd geplaatste watertank. Plaats de watertank op de juiste manier en tap wat heet water totdat alle lucht uit de leidingen is. 4. De doorstroming van water is niet mogelijk door verstopping of extreme verkalking. 5. Losgeweekte kalkresten kunnen het element en de zetgroep blokkeren. Dit is alleen door onze monteur op te lossen.

Het ontkalkprogramma start niet

Om het ontkalkprogramma te kunnen starten, dient de waterspuit te zijn geplaatst. In de handleiding staat uitgelegd hoe de waterspuit geplaatst dient te worden.

Er is een probleem met de melkkan of het melkschuim

Het kan zijn dat het schuim van uw eerste kopje altijd minder is dan van uw tweede kopje. Dit is een eigenschap van een apparaat met cappuccinofunctie. Na het eerste kopje is het apparaat goed op temperatuur. U doet er daarom goed aan om voordat u een kop cappuccino zet, eerst de CLEAN knop gedurende 8 seconden ingedrukt te houden. Als er alleen warme melk uit de melkkan komt in plaats van schuim, dan kan dit twee oorzaken hebben: 1. De schuif op de melkkan staat niet op cappuccino. Bij het plaatsen van de melkkan, kan de schuif ongemerkt verplaatst worden. Zet de schuif in dit geval weer op de juiste stand. 2. De deksel van de melkkan is inwendig extreem vervuild.

Als de kwaliteit van het schuim niet voldoende is, is het belangrijk om te kijken naar welk soort melk u gebruikt. Magere melk geeft schuim dat snel inzakt. Halfvolle melk geeft schuim van redelijke kwaliteit, maar volle melk geeft mooi schuim dat lang blijft staan. Het beste resultaat krijgt u dan ook met volle melk. Een goed alternatief is sojamelk van Alpro. Ook is het belangrijk dat de melk op een optimale temperatuur is, zo rond de 7 °C.

Mocht het probleem zich blijven voordoen, dan is er waarschijnlijk sprake van een technisch probleem. Maak in dit geval een afspraak met een monteur.

 

De zetgroep is niet uit te nemen of terug te plaatsen

Als u de zetgroep niet kunt verwijderen staat deze mogelijk nog in de uitgangspositie om koffie te zetten. Zet het toestel uit, de zetgroep verplaatst zich dan naar de onderste stand en kan verwijderd worden. Let op, het kan zijn dat er een technisch probleem is waardoor de zetgroep in de verkeerde positie staat. De zetgroep kan bijvoorbeeld te laag staan waardoor de lekbak niet te verwijderen is. In dat geval dient onze monteur deze klacht te verhelpen.

Als de zetgroep niet in de onderste stand staat, kunt u deze niet verwijderen. Probeer dit niet te forceren, want eventuele schade die hiermee veroorzaakt wordt valt niet onder de garantie. Volg daarom de volgende stappen:

 • Plaats de zetgroep niet;
 • Duw de lekbak op zijn plaats en sluit het servicedeurtje;
 • Schakel het toestel in. Het toestel voert een zelftest uit en zet de houder voor de zetgroep in de onderste stand;
 • In de display verschijnt de melding dat de zetgroep moet worden geplaatst;
 • Druk de zetgroep tussen de handen in elkaar;
 • Open het servicedeurtje en trek de lekbak iets naar voren;
 • Plaats de zetgroep;
 • Duw de lekbak terug op zijn plaats en sluit het servicedeurtje;
 • Het toestel warmt op en zal hierna de zetgroep in de juiste stand zetten, zodat het klaar is voor gebruik. Als de nok die de uitwerphaak op de zetgroep aandrijft, is afgebroken, worden de koffieschijven naast het koffiedikreservoir geworpen.

Faq | ATAG