Met 'Mijn ATAG' is al jouw apparaat informatie opgeslagen op een plek. Erg handig als je een storing wilt melden, nieuwe apparaten wilt registeren of meer informatie zoekt over je apparaat.

De voordelen van een 'mijn ATAG' account:
* registreer jouw apparaat en activeer Garantie Plus!
* meld jouw storing snel en eenvoudig
* vind informatie over jouw apparaat

Winkelwagen

Totaal

Gratis verzending

Beveiligde betaling

ACTIEVOORWAARDEN WINACTIES MIDDELS SOCIAL MEDIA

De winactie (hierna “de Winactie”) is een actie van ATAG Nederland B.V. (tevens h.o.d.n. ATAG Benelux) gevestigd te Impact 83, 6921 RZ Duiven.

Doelgroep van de Winactie zijn consumenten.

Deze actievoorwaarden zijn bedoeld voor Winacties middels zogeheten “social media”. 

 

Looptijd van de Winactie:

De looptijd van de Winactie is aangegeven in de omschrijving van de Winactie binnen het gebruikte social medium (media).

ATAG Benelux houdt zich het recht voor om de Winactie voortijdig te beëindigen. Hiervan zal mededeling gedaan worden op de betreffende social media. Alle inschrijvingen of inzendingen die zijn gedaan voordat de Winactie is beëindigd blijven in een dergelijk geval in stand.


Deelname aan de Winactie:

Om gebruik te kunnen maken van de Winactie gelden de volgende voorwaarden en bepalingen:

a.     Winacties zijn bedoeld voor consumenten. Bedrijven en personeel van ATAG Benelux (en/of de groep waartoe zij behoort) zijn uitgezonderd van deelname en kunnen geen aanspraak maken op een prijs;

b.     ATAG Benelux behoudt zich het recht voor om ten aanzien van een deelnemer (stem)posts te weigeren en/of de deelnemer uit te sluiten voor de Winactie indien blijkt dat de deelnemer niet gebruikt maakt van zijn eigen identiteit, verkregen stemmen zijn gekocht en/of verkregen zijn via een “like & exchange community” en/of anderszins de achtergrond van de uitgebrachte stemmen niet te achterhalen is en/of de deelnemer op beroepsmatige wijze meedoet aan social media Winacties;

c.     ATAG Benelux is gerechtigd om deelnemers te weigeren om haar moverende redenen.

 

Wedstrijd:

a.     In het geval de Winactie het karakter heeft van een wedstrijd zal de winnaar uiteindelijk bepaald worden door een jury die door ATAG Benelux wordt aangesteld. De uitslag is definitief en hierover kan niet worden gecommuniceerd;

b.     In het geval de winnaar bepaald wordt door stemposts, zijn deze stemposts leidend. De jury heeft evenwel het recht om stemposts te weigeren vanwege voornoemde redenen;

c.     Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven mag een deelnemer meerdere inzendingen doen.

 

Ontwerpwedstrijd:

a.     In het geval de Winactie een ontwerpwedstrijd betreft wordt het winnende ontwerp of de winnende ontwerpen eigendom van ATAG Benelux zonder dat de deelnemer recht heeft op een additionele financiële vergoeding, anders dan de gewonnen prijs;

b.     Bij het gebruik van afbeeldingen van bekende merken, gebouwen of personen heeft ATAG Benelux het recht om te controleren of een dergelijke afbeelding vrij gebruikt mag worden. Een afbeelding zal te allen tijde geweigerd worden indien dit niet het geval blijkt te zijn of indien hier twijfel over bestaat.

 

Overige bepalingen:

a.     Aan ATAG Benelux verstrekte persoonsgegevens worden behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Nadere informatie hierover is te vinden in ons privacy statement. Deze is in te zien op www.atagbenelux.com/privacy-statement.aspx;

b.     Door het meedoen aan de Winactie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van diens/haar persoonsgegevens en geeft hij/zij expliciet toestemming om gebeld, gemaild of anderszins benaderd te worden. Tevens geeft de deelnemer toestemming dat ATAG Benelux hem/haar eenmalig mag benaderen voor een review in verband met de Winactie. Deelname hieraan is evenwel op vrijwillige basis;

c.     De deelnemer geeft ATAG Benelux expliciet toestemming om eventueel in het kader van de Winactie gemaakt foto- en/of filmmateriaal te gebruiken in brochures en/of social media zonder dat ATAG Benelux gehouden is om hier enige vergoeding tegenover te stellen;

d.     ATAG Benelux behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te wijzigen, de Winactie voortijdig te beëindigen of aan te passen. De op het moment van inzending gepubliceerde Actievoorwaarden vinden toepassing.

e.     In het geval de prijs bestaat uit een voucher dan dient deze binnen 2 jaar na uitgifte te worden verzilverd.

Winacties Social Media | ATAG | atag-nl